Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 369 зар байна.

#TAGS: