Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 329 зар байна.

#TAGS: