Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 191 зар байна.

#TAGS: