Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 385 зар байна.

#TAGS:
--%>