Үйлдвэр, Үйлчилгээний обьект - д 435 зар байна.

#TAGS: