Нийтийн байр,00-ын өрөө,подвал - д 162 зар байна.

#TAGS:
--%>