Нийтийн байр,00-ын өрөө,подвал - д 157 зар байна.

#TAGS:
--%>