Хана тааз өрөмдөнө - д 84 зар байна.

Хана өрөмдөж эд зүйлс тогтооно

#TAGS: