Хана тааз өрөмдөнө - д 81 зар байна.

Хана өрөмдөж эд зүйлс тогтооно

#TAGS: