Хана тааз өрөмдөнө - д 55 зар байна.

Хана өрөмдөж эд зүйлс тогтооно

#TAGS:
--%>