Цахилгаан багаж хэрэгсэл - д 26 зар байна.

#TAGS:
--%>