Обой, хуулга дагалдах материалууд - д 9 зар байна.

#TAGS: