Дотор заслын материалууд - д 15 зар байна.

#TAGS: