Дотор заслын материалууд - д 10 зар байна.

#TAGS: