Дотор заслын материалууд - д 12 зар байна.

#TAGS: