Барилгын тоног төхөөрөмжүүд - д 18 зар байна.

#TAGS:
--%>