Цэцэг, бэлэг хүргэлт - д 6 зар байна.

#TAGS:
--%>