Жолоо Мэргэшсэн жолооч - д 17 зар байна.

#TAGS:
--%>