Жолоо Мэргэшсэн жолооч - д 14 зар байна.

#TAGS:
--%>