Компьютерийн сургалт - д 152 зар байна.

#TAGS:
--%>