Компьютерийн сургалт - д 164 зар байна.

#TAGS:
--%>