Хөгжим, бүжиг, харилцаа - д 39 зар байна.

#TAGS:
--%>