Хөгжим, бүжиг, харилцаа - д 50 зар байна.

#TAGS:
--%>