Харуул, Хамгаалалт - д 70 зар байна.

Хамгаалагч ажилд авах зарууд эн байрлаж байна.

#TAGS:
--%>